Köpvillkor

Vid beställning träffas avtal om köp först när Alfa skylt & gravyr AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse som erhålls via e-post. Vid eventuella felaktigheter i angivande av pris, leveranstid etc. förbehålls vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Kostnadsförändringar som påverkar priser i bekräftad order och som inträffar innan leverans har skett ger oss rätt att justera dessa. Exempel på sådana kostnadsförändringar är tullar, valutor och varuskatter.
 
Att tänka på:

  • Priser anges exkl. moms (där ej annat anges).

  • Lägsta ordervärde är 120 kr.

  • Vi levererar till företag mot faktura efter godkänd kreditprövning. Till privatpersoner och enskild firma levererar vi mot förskottsbetalning eller direktbetalning med kort eller bank via Paypal.

  • Vi reserverar oss för ev. felaktigheter i vår produktpärm, eller på www.alfaskylt.nu

  • Vi reserverar oss för ev. prisjusteringar och sortimentsförändringar som kan ske under vår produktpärms giltighetstid.

  • En orderbekräftelse skickas alltid via e-post. Undantaget detta är då vi saknar en aktuell e-postadress.

  • Skicka helst in din order tillsammans med tryckunderlaget.

  • Alfa skylt & gravyr AB tar inget ansvar för om köparens inskickade original gör intrång i tredje mans rätt.

  • Kunden ansvarar helt för att insända original är korrekta. Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntar sig Alfa skylt & gravyr AB ansvar för detsamma.

Alfa skylt & gravyr AB förbehåller sig rätten att leverera +/- 10 % av tryckta varor i större serier.

BETALNINGSVILLKOR

30 Dagar netto från faktureringsdag om inget annat avtalats.
Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 11 %.
Vi förbehåller oss rätten att leverera mot postförskott.
Förskottsbetalning kan i vissa fall begäras, om det bedöms finnas anledning för detta, t ex förfallna fakturor.
Vi tillämpar PDF- och e-faktura, och om kund önskar pappersfaktura så tillkommer det en kostnad för detta på 45 kronor.
Påminnelseavgift tillkommer med 60 kronor per påminnelse.

LEVERANSVILLKOR & FRAKTER

Leveransvillkor

FCA Incoterms 2010

Övriga villkor enligt Allmänna leveransvillkor för stämpelfabrikation (ALSF 13) och Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG 2010)

Fraktvillkor
Alla leveranser sker med PostNord, om inget annat har överenskommits.

Vikt i kg        Pris
-1                   85:-
1-2                159:-
2-15               240:-
15-20             345:-

Tillägg för sändning över 20 kg = 10:-/kg.
Maxvikt/kolli 20 kg.
Tillägg för kolli längre än 1,2 m: 260:-
Alfa skylt & gravyr AB förbehåller sig rätten att efterdebitera extra fraktkostnad utöver den fraktkostnad som tillkommer vid en beställning online och som är specificerad på orderbekräftelsen.
Vid leverans av order till fler än en mottagare debiteras 80 kr per försändelse + fraktkostnad. Möjlighet finns att använda eget fraktavtal om så önskas, meddela då detta vid ordertillfället.

Leveranstider
Generellt gäller för alla kundunika artiklar att leveranstiden beräknas från att vi har erhållit ett godkänt korrektur.

Stämplar
Lagerstämplar levereras inom 1-2 dagar.
Specialtillverkade/Kundunika produkter levereras inom 5-15 dagar.
Stämpeln Colop EOS, kan vid order via fax eller mail före kl. 11.00, levereras samma dag. Önskemål om expressleverans måste meddelas vid orderläggande.
För expressleverans tillkommer avgift på 260 kr/order.

Övriga artiklar
Begär leveranstid för respektive artikel via www.alfaskylt.nu
Tilläggskostnader
Då vi arbetar med ett brett utbud av artiklar som märks och bearbetas på många olika sätt och med olika teknik, kan det tillkomma olika kostnader beroende på vilken artikel som avses. Några exempel på sådana kostnader är startkostnad, schablon, återuppsättning, expressorder avgift och upp-& nerpackning m. fl. När det gäller denna typen av kostnader hänvisar vi till information gällande respektive artikel i vår prislista.
 
ORIGINALARBETE
Om det underlag som vi erhållit inte är användbart för tryck, kan vi erbjuda originalarbete för att skapa ett användbart tryckunderlag. Vi kontaktar alltid dig innan vi startar ett originalarbete som innebär en kostnad för dig som kund.
Kostnaden för detta är 600:-/timme. Lägsta debitering är 300:-
10 minuters arbete ingår i de grafiska produkterna. Se mer information under ”Original & Tryckunderlag”.

LOGOAVGIFT
Stämplar
400 kr - Logo som skickats på papper som scannas in.
300 kr - Logo som skickats som fil via e-post.
 
Trycksaker, Etiketter, Visit- och Korrespondenskort, Namnbrickor och Skyltar
300 kr – Logoavgift tillkommer vid första ordertillfället.
 
Flaggor, Roll Ups, Pop-Up-väggar, Vepor, Banderoller
0 kr – Det tillkommer inte någon logoavgift på dessa varugrupper.
 
Give Aways, och övriga Profilprodukter
Se respektive artikel i vår produktpärm, eller www.alfaskylt.nu
 
KORREKTURAVGIFT

Stämplar
Korrektur för stämpel inkl. en ändring debiteras med 85:-.
Vid ett större antal stämplar, eller vid oklarheter lämnas korrektur utan kostnad för kund.
Vid annullering av order där korrekturgång har skett så att Alfa skylt & gravyr AB skickat flera än 2 stycken korrektur, debiteras en kostnad på 85:- /korrektur som Alfa skylt & gravyr AB har skickat.

Övriga artiklar
Korrektur för godkännande skickas på de flesta artiklar innan produktion påbörjas. Om felaktigheter i korrektur upptäcks eller andra ändringar önskas, så görs detta på korrekturet och returneras därefter till Alfa skylt & gravyr AB.
Efter upprepade ändringar på samma korrektur, debiteras fr.o.m. 3:e korrekturet en kostnad på 150:-/efterföljande korrektur. Om extra korrektur måste skickas på grund av fel från vår sida, så gäller självklart inte detta.
Efter godkänt korrektur ansvarar beställaren för eventuella fel.
Leveranstiden börjar räknas först efter att vi erhållit ett godkänt korrektur.
Vid annullering av order där korrekturgång har skett så att vi skickat flera än 2 st. korrektur, debiteras en kostnad på 150:- /korrektur som vi har skickat.
Färger på färdig produkt och tryck kan avvika från det som presenterats i det digitala korrekturet.
 
PRISLISTA

Varje ny prislista upphäver tidigare prislistor och lämnade offerter baserade på densamma.
Alfa skylt & gravyr AB reserverar sig för förändringar påverkade av betydande valutavariationer och råvarupriser som ligger utom vår kontroll.

REKLAMATIONER OCH RETURER

Samtliga artiklar tillverkas specifikt för kunds räkning vilket innebär att order alltid är bindande och returer godkänns inte. Undantaget från detta är s.k. lagerartiklar, t ex standardstämplar.
Retur av artiklar med hänvisning till reklamation av varan, får inte göras utan att kontakt först har tagits med Alfa skylt & gravyr AB kundtjänst.
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denne anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka, och – i förekommande fall- innan varan bearbetas.
Under alla omständigheter förlorar köparen rätten att åberopa fel om inte reklamation gjorts en månad efter det att varan mottagits.
Gällande reklamflaggor har dessa ett betraktningsavstånd på minst 5 m.
 
Vi gör självklart vårt bästa för att återge det exakta färgnumret om så har angetts, men vi kan inte garantera exakt överensstämmande färgåtergivning. Detta gäller speciellt på andra färgunderlag än vitt.